HMI Vizualizace
         Nedílnou součástí řídicích systémů je vizualizace, která umožňuje operátorům, technologům, kontrolorům i manažerům v reálném čase sledovat a reagovat na průběhy veškerých výrobních operací prostřednictvím názorného grafického znázornění libovolných technologických procesů.

       Tým odborníků – programátorů a specialistů naší společnosti projektuje, vytváří a realizuje aplikace pro řízení strojů a vizualizace. Možnosti řízení strojů a vizualizace procesů jsou prakticky neomezené. Splníme požadavky na konkrétní řízení strojů a vizualizaci, které přizpůsobíme vašim specifickým podmínkám. Realizace řízení strojů a vizualizace také zahrnuje testování funkčnosti daných zařízení, kdy současně zvažujeme možná zlepšení. 

       

 Vizualizace také zajišťuje archivaci dat, kdy můžete sledovat vývoj stavu, eliminovat nežádoucí vlivy a uspořit tak nemalou část prostředků. Aplikace pro řízení strojů a vizualizace procesů vytváříme pro jednoduchá i složitá zařízení, jak pro malé jednoúčelové stroje,tak i pro autonomní části výrobních linek, nebo velkých technologických celků.

Některé příklady realizovaných HMI panelů: